سازمان نظام مهندسی معدن استان هرمزگان

به روزترین اطلاعات سازمان

اعضای نظام مهندسی معدن استان هرمز گان

ردیف

شماره عضویت

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

پست الکتدونیکی

1

260002

عبدالقادر

عسكري سياهوئي

اکتشاف

 

2

260004

ماشاا...

مرادي

استخراج

 

3

260005

مجيد

دارابي

زمین شناسی

 

4

260009

جلال

 مرادي

اکتشاف

 

5

260012

جواد

 استاد خليل

استخراج

 

6

260013

يوسف

 فتحي

استخراج

 

7

260014

اسماعيل

 كاظمي

ژئوتکنیک

 

8

260016

محمود

چلبياني

استخراج

 

9

260017

علي

محمد درختي

استخراج

 

10

260019

جهانگير

گودرزي

اکتشاف

GOUDARZI_ JAHANGIR @YAHOO.COM

11

260022

علي

 دهقاني

زمین شناسی

 

12

260023

عبدالحميد

 كمالي درگيري

زمین شناسی

 

13

260026

شهروز

 شجاعي

زمین شناسی

 

14

260027

داريوش

 جانكي پور

زمین شناسی

 

15

260031

مجتبي

 معزي نيا

زمین شناسی

 

16

260036

محمد

فغاني

زمین شناسی

 

17

260038

محسن

زينلي

استخراج

 

18

260040

اصغر

اسدي زيد آبادي

استخراج

 

19

260041

اسماعيل

جاودان

استخراج

 

20

260042

مرتضي

تاجداري

زمین شناسی

 

21

260043

شهرام

عاقبتي

زمین شناسی

 

22

260044

محمود

 لياقت

زمین شناسی

 

23

260045

سيد جلال

مصطفوي

زمین شناسی

 

24

260046

محسن

زرگر نژاد

زمین شناسی

 

25

260050

محمد

رضائي

دبیری زمین شناسی

 

26

260051

حسين

دريجاني

اکتشاف

 

27

260052

منوچهر

عسكري سياهوئي

استخراج

 

28

260053

کامران

پیروز

اکتشاف

 

29

260054

صمد

معتمد

استخراج

smr7162000@yahoo.com

30

260055

محمد

زرنگاري

زمین شناسی

 

31

260056

شبنم

محمودي

زمین شناسی

 

32

260058

اردشير

اختر بروجني

زمین شناسی

 

33

260060

محمد

پوستي

اقتصادی

mohamadpoosti@yahoo.com

34

260066

محمد مهدی

برنجي

اکتشاف

Caspiyan-

35

260067

سعيد

راستي

زمین شناسی

 

36

260068

رضا

مسعودي بجستاني

زمین شناسی

 

37

260069

امين

كريمي

استخراج

 

38

260070

محمد رضا

مهدوي

زمین شناسی

 

39

260071

حسين

 زرنگاري

زمین شناسی

 

40

260072

محمود

 افسري نژاد

استخراج

 

41

260073

آرمان

چگيني

زمین شناسی

 

42

260074

فاطمه

 مهدوي

زمین شناسی

 

43

260075

حسين

 معلمي پور رودان

استخراج

 

44

260076

محمد

 ذاكري نسب خراجي

زمین شناسی

 

45

260077

امين

 مجيدي

استخراج

 

46

260078

جمشيد

عيداني

زمین شناسی

 

47

260079

عليرضا

صادقي

زمین شناسی

 

48

260080

مسعود

رازمند

زمین شناسی

 

49

260081

زهرا

 دهباشي

زمین شناسی

 

50

260082

هوشنگ

 وثوقي شهسواري

زمین شناسی

 

51

260083

رمضان

 مسعودي

زمین شناسی

 

52

260084

علي

 دهقاني دشتابي

زمین شناسی

 

53

260085

محمد باقر

 جوينده

استخراج

 

54

260086

سيد هادي

 موسوي

زمین شناسی

seyedhadimusavi@yahoo.com

55

260087

مجيد

رمضاني سرخوني

دبیری زمین شناسی

 

56

260088

علي

سالاري

استخراج

 

57

#NAME?

سيد حسين

مدرس راد

پترولوژی

 

58

260091

مصطفی

جهانشاه پور

زمین شناسی

 

59

260092

حجت

حاج حسني

پترولوژی

 

60

260093

عليرضا

خدير

استخراج

 

61

260094

نجميه

غلامي

زمین شناسی

 

62

260095

شهريار

صفر پور

استخراج

 

63

260096

شهرام

عسكر پور

استخراج

 

64

260097

محمد

 گل پرور

زمین شناسی

 

65

260098

مهتاب

مظفري

زمین شناسی

 

66

260099

حميد

 صوت اكبر

استخراج

 

67

260100

ياسر

 حسن زاده

زمین شناسی

 

68

260101

احمد

جاوداني پور

زمین شناسی

 

69

260102

فضل اله

فرزانه

زمین شناسی

 

70

260103

علي اصغر

 رضايي تازياني

زمین شناسی

 

71

260104

مهرداد

 انصاري

زمین شناسی

 

72

260105

عبداله

محمدي بستانوئي

زمین شناسی

 

73

260106

رضا

 نوري زاده

استخراج

 

74

260107

منوچهر

رضواني زاده

استخراج

 

75

260108

محمد

 نقيبي

زمین شناسی

 

76

260109

ايمان

 ياري

استخراج

 

77

260110

سيداحمد

 متعلم

زمین شناسی

 

78

260111

ليلا

حاجي اسماعيلي

محض زمین شناسی

 

79

260112

ابراهيم

نكوئي

نقشه برداری ژئودزی

 

80

260113

رضا

 رنجبر

نقشه برداری ژئودزی

 

81

260114

سید مظاهر

 محبی نودژ

استخراج

 

82

260115

مسیح

 احمد معظم

اکتشاف

 

83

260116

آندره

اسکندر آشور

استخراج

 

84

260117

خالد

رخش خورشید

زمین شناسی

 

85

260118

ابراهیم

 پور رحیم

تکتونیک

 

86

260119

مرتضی

محمد حسین عبدلی

نقشه برداری ژئودزی

mor-abdoli@yahoo.com

87

260120

وهب

 کریمی حاجی خادمی

نقشه برداری ژئودزی

vah6_karimi@yahoo.com

88

260121

لیلا

 علوی

استخراج

 

89

260122

علی

 توسلی

استخراج

ali_tavassoli_528@yahoo.com

90

260123

پیام

رضایی

استخراج

 

91

260124

محمد باقر

 اخلاقی بافتی

زمین شناسی

 

92

260125

شهریار

 مهرپرور

زمین شناسی

 

93

260126

کورش

ضیایی دهبارز

نقشه برداری ژئودزی

 

94

260127

جعفر

 فرحمند

نقشه برداری ژئودزی

 

95

260128

میثاق

 میرزائی

اکتشاف

misagh-mirzaei-1@yahoo.com

96

260129

حميد

رحمتی

زمین شناسی

 

97

250245

هومن

صفاران

استخراج

 

98

260130

زهرا

عابد پور

پترولوژی

z-a131  @yahoo.com

99

260131

محمد رضا

علوی

زمین شناسی

 

100

260132

مجید

عبد الهی

زمین شناسی

 

101

260133

مصیب

محمودی

استخراج

 

102

260134

سعید

بازماندگان

استخراج

 

103

260135

فروغ

اسماعیلی

زمین شناسی

farangis96@yahoo.com

104

260136

فرشید

رمضانی حساس

اکتشاف

farshid.ramezani@yahoo.com

105

260137

آمنه

قویدل لاری

زمین شناسی

 

106

260138

رویا

قنبری

زمین شناسی

 

107

260139

نرگس

منقسم

زمین شناسی

 

108

260140

مالک

بهرام پور

زمین شناسی

 

109

260141

علی

سجودی طبالوندانی

زمین شناسی

Ali-blue46@yahoo.com

110

260142

مریم

نجارزاده

زمین شناسی

 

111

260143

یوسف

دستفرد

استخراج

 

112

260144

حامد

پیشدادیان

استخراج

 

113

260145

شهرام

شرفی بجگان

زمین شناسی

 

114

260146

علی

جمالی پا قلعه

استخراج

 

115

260147

احمد

جاودانی

استخراج

engr-mehdi-javdani@yahoo.com

116

260149

مهدی

رحیمی پور

استخراج

 

117

260150

ناصر

سالاري

استخراج

 

118

260151

عباس

محمودی گیسی

زمین شناسی

 

119

260152

غلامعباس

اسدپور

زمین شناسی

ghol.asadpour@yahoo.de

120

260153

شهربان

محمد زاده شمیلی

آب شناسی

 

121

260154

وفا

تجردی

استخراج

tajarodi@gmail.com

122

260155

هومان

نجفی

استخراج

 

123

260156

جمال

سید طراح

کانی شناسی

jtarrah@yahoo.de

124

260157

حميد

یاسی پور تهرانی

اکتشاف

 

125

260158

ابراهیم

سعدینی

استخراج

Ebrahim-sadini@yahoo.com

126

260159

سمانه

کهن پور

اکتشاف

 

127

260160

فاطمه

موسی پور سیاهجل

زمین شناسی

 

128

260161

مهدی

خیری

پترولوژی

pareparvaz07@gmail.com

129

260162

معین

فیروز مند

اکتشاف

 

130

260163

ایلناز

جعفری

زمین شناسی

 

131

260164

مریم

بشر

زمین شناسی

 

132

260165

آرمان

عصاری بمی

زمین شناسی

arman-assari.bami@yahoo.com

133

260167

ابراهیم

مسکنی

زمین شناسی

 

134

260168

رویا

فناطی رشیدی

چینه و فسیل شناسی

Roya -Fanati@ yahoo.com

135

260169

سید هادی

سجادی

چینه و فسیل شناسی

h-sajadi-fossil@yahoo.com

136

260170

محمد

پوررضا

نقشه برداری ژئودزی

Vahid mohammad@yahoo. Com

137

260171

رحمن

جوکار

زمین شناسی

Rahman. jokar2005@yahoo.com

138

260172

محمد

مقیمی نوه

استخراج معدن

www.moghimi. naveh@yahoo.com

139

260173

مرضیه

بازآمد

زمین شناسی

 

140

260174

سمیه

قریشی مارمی

زمین شناسی

www. so61@yahoo.com

141

260175

مهدیه

اسکندری سیاهکوئی

زمین شناسی

 

142

260176

ابراهیم

مریدی

زمین شناسی

 

143

260177

ابراهیم

بواسی

زمین شناسی

 

144

260178

طوبی

جلالی نژاد

زمین شناسی

 

145

260179

سید محسن

مرتضوی راوری

زمین شناسی

hsm-mortazavi@yahoo.co.vk

146

260180

سارا

راشدی اصل

پترولوژی

 

147

260181

محمد امین

فتحی

فرآوری مواد معدنی

fathi-amin@yahoo.com

148

260182

سعید

زندوکیلی

فرآوری مواد معدنی

 

149

260183

مهدی

محمودی زاده کووئی

اکتشاف معدن

 

150

260184

طاهر

زاور

زمین شناسی

zavar.taher@yahoo.com

151

260185

سید محمد عماد

عمرانی

زمین شناسی

Emad.Emrani@yahoo.com

152

260186

سید محمد

میر حسینی بافتی

زیست محیطی

 

153

260187

مسعود

قائینی حصاروئیه

استخراج

 

154

260188

طاهره

نور محمدی

زمین شناسی

 

155

260189

محبوبه

دهستانی

متالوژی استخراجی

 

156

260190

پیام

بقایی

زمین شناسی

 

157

181383

زینب

پرورش

زمین شناسی

 

158

260192

محمد جلیل

علوی

زمین شناسی

 

159

1883

ماندانا

تاجی

زمین شناسی

 

160

260194

مینا

رضایی

زمین شناسی

Bahar.Naranj88@yahoo.com

161

260195

محمد رضا

عامری سیاهوئی

زمین شناسی

Ameri-mohammad reza@yahoo.com

162

260196

ارشاد

عامری سیاهوئی

زمین شناسی

 

163

260197

معصومه

زارعی

زمین شناسی

 

164

260199

محمد

عطایی

استخراج

 

165

260198

حسین

کردسیچانی

زمین شناسی

 

166

260200

حمید

شهبازی بلداجی

زمین شناسی

 

167

260201

نفسیه

فاتح

زمین شناسی

 

168

260202

جواد

حسین زاده

استخراج

 

169

260203

محمدرضا

صالحی

زمین شناسی

 

170

260204

شازدی

صفری

زمین شناسی

 

171

260205

طاهره

میرزاده

زمین شناسی

 

172

260206

رضا

سعیدی

زمین شناسی

 

173

260207

مینا

کمالی کلوچانی

زمین شناسی

 

174

140948

جواد

سراجی

استخراج معدن

 

175

260208

محمد رضا

حیدری پور

استخراج

 

176

260209

مسعود

نیکو منش

زمین شناسی

 

177

260210

بهنام

پاشازاده

زمین شناسی

 

178

140105

حمید

مزارعی

استخراج معدن

 

179

140560

یعقوب

صفر پور

استخراج معدن

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم مهر ۱۳۸۸ساعت 13:28  توسط زمین پیما  |